Fast Repair

Fast Repair innebär att småskador såsom mindre bucklor, repor, parkeringsskador, m.m. lagas snabbt till ett pris som oftast understiger självrisken.

Eftersom endast en mindre yta av panelen repareras, sparas tid och material vilket betyder snabbare, billigare och mer miljövänliga reparationer. (Metoden kan ej användas på liggande ytor ex, tak och motorhuv.)

Välkommen in för bedömning och prisförslag av din skada.