kvalitet och miljö

Vallby Billack AB är medlem i Motorbranschens Riksförbund (MRF) och följer deras för branschen uppsatta riktlinjer. Detta innebär bl.a. reparationsgarantier på utfört arbete m.m. vilket innebär en trygghet för dig som kund. Ett MRF företag måste uppfylla en mängd krav utöver vad kommun och stat ställer. Vår ambition är att följa utvecklingen på såväl den tekniska som den miljövårdande sidan.

Ett gott samarbete med våra leverantörer av färg och utrustning innebär kontinuerlig utbildning och uppdatering när det gäller nyheter i branschen. Vi använder oss av Cromax vattenbaserade lacker med låga utsläpp. Produkter som kännetecknas av kraftigt reducerade nivåer av lösningsmedel som annars skulle ha avdunstat i luften.

En bil som lackerats hos oss, garanterar vi att arbetet är gjort med miljövänliga produkter. Resultatet är en renare luft för oss alla.