om företaget

Vallby Billack AB startades av nuvarande ägarna Tommy och Peter Nilssons far år 1959. 25 år senare var sönerna mogna att ta över företaget.

Verksamheten bedrevs tidigare i den lilla byn Vallby på Österlen. Lokalerna utgjordes av byns gamla skola som byggdes om för ändamålet. Här fanns företaget fram till september år 2005 när en brand ödelade hela byggnaden. Man bestämde sig för att bygga nya lokaler och flyttade verksamheten till Tomelilla. I juni 2006 stod de nya, moderna och ändamålsenliga lokalerna klara.

Flytten till Tomelilla har inneburit en utökning av verksamheten och idag är vi 6st anställda, 5st i verkstaden och 1st på kontoret. Våra kunder består till största delen av bilfirmor och försäkringsbolag, men givetvis är även privatpersoner välkomna.

Nöjda kunder är den bästa reklamen och vi har som målsättning att aldrig släppa iväg ett jobb förrän alla är nöjda.