Plastreparationer

Vallby Billack AB är auktoriserad som bilplastreparatör och medlem i MRF Bilplastteknik (BPT). Vi får därigenom årligen information, samt kurser i nya reparationsmetoder och nya material som kommer på nya bilmodeller.

Vi utför alla typer av plastreparationer såsom spoiler, stötfångare, takboxar i princip allt som är av plast och bilrelaterat. Metoder som tillämpas idag är t.ex. värmeriktning, limning och svetsning.

Det blir allt vanligare att plastdetaljer repareras vilket naturligtvis innebär en vinst för miljön. Detaljer som inte går att reparera omhändertas och tas om hand till förbränning.